Universitat Politcnica de Catalunya-Centre de Cultura Contempornia de Barcelona

May 11, 2015 japoyPrevious

Next


College Description Description

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és una institució pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències. En un context altament creatiu i de compromís amb l’entorn i amb el canvi, els projectes de recerca, docència i gestió de la UPC es fonamenten en els principis dellibertat, justícia, democràcia, solidaritat, cooperació, sostenibilitat, eficiència, transparència i responsabilitat social. Des del rigor intel·lectual, l’esperit crític, la transversalitat en el coneixement, la innovació docent i l’emprenedoria, la UPC forma persones i professionals competents amb capacitats i habilitats per fer front als reptes presents i futurs. L’activitat dels seus campus i centres fa de la UPC punt de referència i, en complicitat amb el teixit productiu, agent i motor de canvi econòmic i social, en valoritzar la recerca bàsica i aplicada, i transferir tecnologia i coneixement a la societat. La Universitat Politècnica de Catalunya disposa d’infraestructures científiques i tecnològiques que posa al servei dels grups i centres de recerca, investigadors i estudiants, professionals, empreses i institucions. Com a membre líder de xarxes d’excel·lència, la UPC manté una relació privilegiada amb institucions i entitats científiques i educatives d'arreu del món, i això la situa en una posició d'avantatge per a la captació de talent internacional. Durant el 2015, el rector de la UPC és el president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP). Other Name

UPC

school: Universitat Politcnica de Catalunya-Centre de Cultura Contempornia de Barcelona

Barcelona, Catalonia (Cataluña), Spain (España)